LEIF (Motorskonert)

En förlisning med tragiska följder då 4 man omkom var kollisionen mellan Leif och Kiviksångaren Eriksberg. 3 distans SSO om Understens fyr vilar Leif än idag, förmodligen på lite för stort djup för oss ännu.

Fakta
TypMotorskonert, 3-mastad
MaterialEk och bok på kravel
Tonnage322,48 brt   240,08 nrt 420 dwt
Mått36,42 x 8,57 x 4,3 meter       
Djup i rum: 3,82 m
Maskin130 hkr Skandia-motor (monterad 1935)
Fart
Byggd1922 av Niels Hansen, Marstal
BeställarePartrederi på byggorten (Skeppsbyggmästaren 76/100 andelar)
Sjösatt
Levererad
Regnr7442
SignalSKMR
Klassad Bureau Veritas
AssuransSjöförsäkrings AB Öresund
Hemma Skillinge
Ägarep.r. Johan Hjalmar Thorsson
BefälhavareBertil Gustav Nilsson, Skillinge
Besättning4 man omkom
På resaStora Vika, Gotland – Iggesund
Förlist1950-04-06
PlatsCa 3 nm SSO Understens fyr
OrsakKollision med ss Eriksborg (Kivik), fick hål i bogen sjönk
LastCement (full last i rummet) / Ingen last på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Leif byggdes i danska Marstal 1922 i ek och bok på kravel och till en början hade skeppsbyggmästaren en stor del i fartyget med sina 76/100 delar. Till Sverige kom hon 1927 då Skillinge blev hennes hemmahamn och det var skepparen Henrik Johan Thorsson som för 33 000 danska kronor införskaffade Leif. Som bruklig var skapades ett partrederi för fartyget främst inom släkten och befälhavre var Thorsson själv. 

Två år senare (1929) klev dock sonen Henry fram och tog över rodret på skutan som befälhavare. Sin motor fick hon 1935 då en 130 Hk Skandia-motor monterades. Som många andra fartyg var även Leif utsatt för haverier och bl.a. påseglades hon i Malmö den 9 december 1946 av norska ss Solgry och fick sättas på grunt vatten där hon sjönk på 5 meters djup. Bärgades in till Malmö och sattes i stånd igen. Huvudredaransvaret skiftade under åren främst beroendet på dödsfall inom familjen Thorsson en hölls dock inom släkten. 

FÖRLISNINGEN
Leif var våren 1950 på resa med full last av cement mellan Gotland och Iggesund i Hälsingland. Cirka 3 nm SSO om Understens fyr i norra Roslagen kolliderade man den 6 april med s/s Eriksberg, hemmahörande i Kivik och Leif fick hål i bogen och sjönk ganska omgående med påföljd att 4 man följde henne i djupet och omkom.

Förlisningen kom senare att sluta ända uppe i Högsta Domstolen då assuranserna för det två inblandade fartygen inte kunde enas om skuldfrågan. Våren 1955 kom så utslaget i HD som dömde Eriksberg att betala 118 175 kronor.

Källa:
Burnos Vrakliggare sid 139
Sveriges Skeppslista 1949 sid 222, 223
Svenska Seglare och Motorseglare sid 358, 359, foto
Sjöfart och Sjömän sid 82, 314 foto
Skillinge – Skutor och Sjöfart sid 164, 165 foto
Båtologen 6-1984 sid 235, 236, 237, 238 foto
Boken om KIVIK sid 109
Ö. Hoby – Skillinge sod 239, 246

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.