LARS JOHAN

De flesta fartyg vi vet hur dom förlist, andra tror vi oss veta med vissa fakta som bas. Värre är det med t.ex. Lars Johan som endast ett år gammal försvann med med man & allt på sin resa från Stockholm till Amsterdam.

Fakta
TypSkonert
MaterialEk / Fur
Tonnage 31,5 nyläster   133,9 dwt
MåttDjupgående: 10 fot
Maskin
Fart
Byggd1870 Timmernabben av O. L. Nordström (Kvatersman August Nilsson)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
SignalHFLQ
Klassad
Assurans
HemmaSimrishamn
ÄgareL. J. Björkegren & Co, Simrishamn
BefälhavareH. Jönsson Skillinge
BesättningAlla omkom samt 2 av kaptens söner
På resa1871-09-21   (avgick Sandhamn)
FörlistStockholm (Sandhamn) – Amsterdam
PlatsÖstersjön
Orsak Okänd förliste med man och allt
LastJärnlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Finns inte mycket om hennes historia. Byggd 1870 och förlist året efter gör henne till ett ganska anonymt fartyg, ja om det nu inte var för den här förlisningen då förstås. 

FÖRLISNINGEN
Lars Johans förlisning vet man av förståliga skäl inte mycket om då hon förliste med man och allt. Klart är att hon avgick Stockholm och Sandhamn den 21 september 1871 för en resa till Amsterdam. Efter avgången har intet spår av hennes setts till vilket med stor sannolikhet gör gällande att hon inte passerat ut ur Östersjön.

Ur Cimbrishamnsbladet 24 november 1871:

Skonerten Lars Johan (nybyggd för ett år sedan) tillhörigt handelsbolaget L.J.Björkegren & Co. härstädes och förd av kapten H.Jönsson från Skillinge, afseglade från Sandhamn den 21 sistl. September med i Stockholm intagen jernlast till Amsterdam, utan att sedemera något afhörts från detta fartyg eller dess besättning. Således är troligt att fartyget sjunkit och hela besättningen omkommit. Kapteen Jönsson, som efterlemnar hustru och 5 barn medhade som passagerare beklagligen 2:ne sine söner, hwilka äfven delat besättningens sorgliga öde.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.