Fakta
TypSkonertskepp 3-mastad
MaterialTrä
Tonnage166,25 nrt
Mått
Maskin
Fart
Byggd1896 av skeppsbyggmästare Horsl i Pissen, Lettland
Beställare
SjösattWaldemar J. Hovat i Windau
Levererad
Regnr3805
Signal
Klassad
AssuransHoppet (16 000 kr)
Hemma Brantevik
ÄgareJohan Jönsson, Brantevik (köpt 1901 för18 600:-)
BefälhavareJöns Persson (ägde ½ fartyget)
Besättning6 man som alla räddades av lotsen Eriksson från Nyhamn
På resaSöderhamn – Wismar
Förlist1901-11-21
PlatsLångörn i Sundskärs, Åland i närheten av Nyhamn
OrsakStrandade på Märket 19 nov., loss utan roder och strandade den 21:a på Åland
LastPlankor och Brädor
POS
Djup
Sjk
ExnamnINGEBURG

HISTORIK
JENNY byggdes 1896 i Lettland men kom att köpas in till Sverige och Brantevik 1901 för 18 600 kronor. Det var Johan Jönsson som köpte henne med skepparen Jöns Persson som ½ ägare av fartyget. Det tog inte lång tid innan första olyckan var framme så hon strandade på västsidan av Jutland och krävde reparation för 4 417 kronor för assuransen ”Hoppet”. JENNY hann inte med mycket innan hon slutade sina dagar i den åländska skärgården.

FÖRLISNINGEN
Den 16 november avgick JENNY från Söderhamn med en last av plank och brädor för Wismar. Till en början gick resan bre men den 19 november då man var kommen till farvattnen mellan Söderarm och Arholma mötte man en sydsydvästlig orkan men snö. Man låg och drev utmed den åländska sidan tills man vid 8-tiden vände undan för vinden och såg Märkts fyr. Strax därefter gick man grund och började vattenfyllas. Då fartyget ideligen översköljdes surrade besättningen fast sig i riggen, men då farhågorna att den skulle gå överbord i den hårda vinden tog man sig ner i kajutan. Vattnet forsade in och när kylan satte in tog man sig till styrmanshytten vilken var bättre skyddad än kajutan. Runt midnatt vred stormen alltmer över mot nord med oförminskad styrka.

Klockan 7 på morgonen slogs JENNY flott från grundet och gick loss svårt demolerad i botten och utan roder. Man drev nu för vinden och nästa natt var man inne i Sundskärs skärgård, Åland och man lät bägge ankarna gå. Nu varade inte lyckan länge utan i den starka stormen gick båda ankarkättingarna och JENNY drev på grund men innan var fartyget och dess besättning observerad av lotsen Eriksson vid Nyhamns lotsstation som trotsade vinden och gick ut för att bistå manskapet som bestod av sex man. Besättningen var av förklariga skäl svårt tagen av strapatserna och en av matroserna hade förfrusit sina fötter, men efter ha vilat ut sattes manskapet iland i Mariehamn.

Det gjordes flera försöka at dra JENNY flott, bland annat var skärgårdsbolagets ångare MARIEHAMN och SKÄRGÅRDEN ute men gick bet. Dessa två ångare tog då hjälp av tullångaren VIKINGEN samt lotsångaren TRALL men inte ens detta lyckades trots att man nu var fyra ångare som försökte och man ansåg nu bärgning vara omöjlig.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.