IRMA (Motorskonert)

Fakta
TypMotorskonert
MaterialEk / Furu
Tonnage119,78 brt, 90,49 nrt    
Under däck: 107,23
Mått26,26 x 6,73 x 2,93 meter
Maskin3-cyl paraffinmotor, (Bröderne Houmöllers, Fredrikshavn) om 60 Hk mont 1916
Fart
Byggd1892 av N.P. Petersen, Thurö
Beställarep.r. Thurö (N.P. Petersen)
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma Göteborg
Ägarep.r. Gustaf Leonard Berg, Bergkvara
BefälhavareC.P. Johansson
BesättningIngen omkom
På resaSt. Olofsholm (Gotland) – Norrköping
Förlist1936-04-02
PlatsKlasgrunden, Oxelösund
OrsakStrandning, sönderslaget, totalt vrak
Last189 ton Kalksten
POS
Djup
Sjk
ExnamnNIELS (1892-1923) – GRETE (23-24) – CARA (24-27)

HISTORIK
IRMA byggdes i Thurö som en skonare och kom att höra hemma i Danmark och främst Rudkjöbing fram till 1923 då hon såldes till Tyskland och Hamburg och seden Stettin. Innan dess hade hon fått en motor under huven vilket skedde 1916 i Fredrikshavn. Skutan var i slutet av juli 1926 på resa mellan Timernabben och Odense när man gick läck och blev den 26/27 juli bogserad av ss KINNE in till Karlskrona. Väl där togs hon i mät för obetalda bärgnings- och bogserkostnader och såldes den 4 oktober på auktion av kaptenen Johannes Pæsch.

Köpare var H. Nyström i Bergkvara som i godan tro ropade in fartyget och efter reparation och namnbyte den 30 juli 1927 försökte föra in henne i de svenska rullarna, men därom blev intet. Kapten Pæsch hade inte haft befogenhet eller fullmakt att sälja henne trots att han den 20 september utfärdat en fullmakt till auktionsförrättaren, men då den tyska formella ägaren protesterade kunde hon inte avföras i de tyska registren och således heller inte föras in i de svenska.

Här följer ett brev daterat 9 februari 1927 från det svenska konsulatet till Nyström
”Besvarande Eder skrivelse av 2 ds beklagar konsulatet behöva meddela att de önskade attesterna icke kunna anskaffas, då kapten Johannes Pæsch icke står som ägare till fartyget och detsamma icke är avfört från fartygsregistret. Ägare till fartyget är enligt registret här bosatte köpmannen Oswald Claesson, och endast denne kan företaga ändringar i registret. Då efter allt att döma sjökaptenen J. P. falskeligen utgivit sig som ägare till fartyget och Edert köp därför näppeligen torde kunna tillmätas laga kraft, vände sig konsulatet i Edert intresse till Herr Claesson. Denne förklarade rätt och slätt att kapten P. Bedragit honom och att han icke ett ögonblick tänkte på att erkänna Edert köp av fartyget, som fortfarande är hans.

Under förutsättning att Ni går med på att utlösa hypoteken, som står på fartyget, tillsammans med Mk 15.000, vill han erkänna Eder äganderätt till detsamma och företaga fartygets avförande ur registret. Situationen är tyvärr mycket invecklad, och då hypoteksägarna i första hand torde hava rätt att hålla sig till fartyget är det väl antagligt att Ni kommer att göra förlust på affären. I alla händelser bör Ni genast överlämna Eder sak till en skicklig advokat i Sverige och se till att Ni får saken uppklarad”

IRMA blev kvar i Sverige och Nyström försökte frenetiskt föra in henne men misslyckades eftersom han inte ville lösa in något hypotek. IRMA blev avförd ur det tyska registret den 7 maj 1929 såsom såld till svensk undersåte men hon togs ändå inte in i svenska registret. Den 28 januari 1934 gav Nyström upp och sålde IRMA för 15 000 kr till ett partrederi i Bergkvara med Gustaf Leonard Berg som huvudredare. Den övriga 3 delägarna sålde sina andelar den 1 augusti 1934 för 5 500 kr till 2 hallänningar och i samband med detta ändrades hemorten till Göteborg. 

REDARE     
1892 – xxxxp.r. N. P. PetersenThurö NIELSh.r. en kort stund
xxxx – 1915p.r. Chr. MikkelsenThurö NIELSers. Petersen som h.r.
1915 – 1920P. B. PetersenRudkjöbing NIELS 
1920 – 1923H. C. Hansen (C. Jensen)RudkjöbingNIELS 
1923 – 1923E. OwesenRudkjöbingNIELS 
1923 – 1924F. DumbarHamburgGRETE 
1924 – 1926Oswald Claas¬senStettinCARA 
1926 – 1934Johan Herman Wilhelm. NyströmBergkvaraCARA/IRMA** (namnbyte 30/7-27)
1934 – 1934p.r. Gustaf Leonard BergBergkvaraIRMA28/1-34
1934 – 1936p.r. Gustaf Leonard BergGöteborgIRMA1/8-34
ANM. Finns notering i källa att hon såldes till Köpenhamn 1922 från Rudkjöbing

FÖRLISNINGEN
I början av april 1936 var IRMA på resa i hårt väder från Gotland till Norrköping med 189 ton kalksten ombord när man gick läck och grundstötte vid Klasgrunden utanför Oxelösund. Besättningen övergav fartyget som blev vrak. IRMA anmäldes formellt den 14 maj 1936 som förlist.

Källa    
Brunos Vrakliggare 1880 – 1980 sid. 102 
Sveriges Skeppslista 1933 sid. 212, 213 
Sveriges Skeppslista 1935 sid. 212, 213 
Göteborgs Skeppslista 1936 Gunnar Kronblad/Göteborgs Sjömanshus sid. 34, 35 
Die Deutsche Handels-Marine 1870-2000 H.J. Abert* 0762 G 
Båtologen 3-1979 sid. 132, 133 
På segelfartygens Tid – Bergkvarasid. 116

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.