Många är de fartyg som förlist med man och allt, Ida är ett sådant som gick på södergående utmed Sveriges ostkust och förliste utmed färdrutten.
Vem vet, hon kan vara hittad som en brädhög idag eller också kan hon ligga kvar välbevarad någonstans därute på botten.

Fakta
TypSkonert
MaterialEk / Bok
Tonnage181,19 brt    160 nrt
Mått31,8 x 8,1 x 2,75 meter
Maskin
Fart
Byggd1866 i Boston USA
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr2694
Signal JFVT
Klassad
Assurans
HemmaSkillinge
Ägare p.r. Per Larsson, Skillinge
BefälhavareJöns Martin Pettersson, Skillinge
Besättning Alla omkom
På resaNordmaling – Wismar (Tyskland)
Förlist? avgick 1898-09-12
Plats Östersjön utmed färdrutten
OrsakOkänd, förlist med man och allt
LastTrälast
POS
Djup
Sjk
Exnamn Felix – Joseph Segar

HISTORIK
IDA byggdes som JOSEPH SEGAR i Boston (USA) troligen för någon amerikansk ägare men man återfinner henne i Norge i mitten av 1870-talet. Nu har hon fått namnet FELIX och ägs av Winge & Co. I Christiania. Hon kom att från 1889 redas av C. Jensen i Arendal och från 1892 av Ths. Arbo Høeg i Larvik för att återgå till Jensen 1895.

Till Sverige kom hon i februari 1895 då p.r. skepparen Nils Andersson Westford, Skillingen köpte henne för 6,550 kr. Han själv ägde 9/15- delar och tog även över befälet ombord, samt ger henne sitt slutgiltiga namn IDA. Sommaren därpå går han dock iland och från juni 1896 är det styrmannen Magnus Olsson som tar ett snäpp upp i rang och övertar befälet ombord, och inte långt därefter avlider Westford.

Våren därefter köps IDA av ett nytt partrederi för 6,500 kr och som huvudredare utses skepparen Per Larsson med sina 2/24 -delar och befälhavare ombord blir Jöns Martin Pettersson ( 7/24 ). 

FÖRLISNINGEN
Vad som hände med IDA är okänt men man vet att hon avgick den 12 september 1898 från Nordmaling med trälast destinerad Wismar. Någonstans utmed färdrutten förliste hon med man och allt.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.