FRITZ VOLLMERS

FRITZ VOLLMERS på väg att sjunka
Fakta
TypMotorlastfartyg
Material
Tonnage203 brt, 118 nrt, 300 dwt       
Under däck: 165
Mått37,20 x 6,85 x 2,75 meter       
Djup i rum: 2,14 m
Maskin4-takts 3-cyl Humboldt Deutz Mot. AG, Köln
Fart
Byggd1934 Norderwerft AG, Hamburg (Byggnr 680)
BeställareFriedr. Vollmers, Hamburg
Sjösatt
Levererad15 augusti 1934
Regnr
SignalDJNC / DGLB
KlassadGermanischer Lloyds
Assurans
HemmaHamburg
ÄgareCarsten Rehder, Hamburg-Aaltona
Befälhavare
Besättning4 man, alla räddades av lotsen
På resaMäntyluoto – Hamburg
Förlist1964-10-08
PlatsLite S om 1.2 m grundet Grässkärsrev, Hävringe
OrsakGrundstötning, blev vrak
LastTrä
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIA
FRITZ VOLLMERS byggdes 1934 vid Norderwerft AG, Hamburg som nybygge 680 och levererades 15 augusti till Friedr. Vollmers i Hamburg. Måtten på henne vid byggandet var 31.30 x 6.85 x 2.75 meter och djupet i rummet 2.60 m. Hon kom dock att förlängas till 37.20 meter i Hamburg januari 1938.

Liksom de flesta fartygen blev även FRTIZ WOLLMERS rekvirerad för tjänst i den tyska krigsmakten. Den 29 augusti 1940 blev hon placerad vid Kriegsmarine-Untern “Seelöwe” innan hon den 20 juni 1941 kom till Erprob. Verb Ostsee och så fortsatte det hela kriget innan hon åter blev civil den 26 juli 1946 hos Ilse, Friedr., Heinr. & Johann Vollmers och när hon förliste redades hon av Carsten Rehder, Hamburg-Aaltona. 

FÖRLISNINGEN
På sin resa mellan Mäntyluoto och Hamburg tog man sig ner not Hävringe där FRITS WOLLMERS grundstötte. Antingen var Grässkärs fyr var nedisad eller så hade man missvisning i kompassen, men det första är nog mest troligt. Vid grundstötningen slet man upp skrovsidan. I och med att hon var trälastad så flöt hon på lasten ett tag innan hon sjönk lite syd om 1.2 m grundet vid Grässkärs.

Skrivet av Göran Nilsson
Arkivfoto Statens Maritima Museer (RAÅ-nummer Oxelösund 150)

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.