FRIGGA

Fakta
TypLastångare
MaterialJärn
Tonnage379,44 brt, 246,54 nrt, 500 dwt      
Under däck: 331,54
Mått41,20 x 7,43 x 4,0 meter                   
Djup i rum: 4,25 m
Maskin200 IHK
Fart
Byggd1878 Oskarshamns Mek. Verkstad, Oskarshamn (Byggnr 151)
BeställareSkeppsredare J.F. Olsson, Göteborg
Sjösatt
Levererad
Regnr457
SignalHPNF
KlassadBureau Veritas
Assurans
HemmaNyköping
Ägarep.r. Nils C. Malmberg
BefälhavareAxel Edvard Björk, Stockholm
Besättning13 (12 män 1 kvinna) varav 1 omkom
På resaRaumo – Stockholm
Förlist1916-12-23
Platsca 8 nm VNV Valkaukeri fyr utanför Raumo
OrsakMina i förskeppet, sjönk efter en timme
LastBarlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
FRIGGA byggdes 1878 i Oskarshamn som nybygge 151 för skeppsredare J. F. Olsson i Göteborg. Måtten vid byggandet var 135.2 x 24.4 x 13.9 fot och tonnaget 380 brt, 212 nrt samt 500 dwt. FRIGGA utrustades med en 2-cyl ångmaskin om 40 nom.hk tillverkad av R. Martin i Oskarshamn. 1884 överfördes ägandet till Ångfartygs Ab Activ där J.F. Olsson själv var huvudredare och inte förrän 1893 lämnade han över fartyget, då ett partrederi (Ernst Odenius) i Göteborg köpte henne. Samma år, den11 april 1893, inregistrerads hon och i de rullarna ägde huvudredare Odenius 1/5-del.

Ångfartygs Ab Frigga bildades den 28 maj 1900 av Odenius m.fl. och tog över fartyget till det nybildade rederiet. 1906 utsågs Karl Frick till vd i bolaget innan den nya ledningen med Aug Fredrik Magnusson tog över. Vid krigsutbrottet blev hon tillsammans med andra svenska fartyg liggande i Libau och blev kvar över vintern och blev t.o.m. beskjutet av tyska plan, dock med föga skador.

Den 21 februari 1916 anmäls att bolaget övertagits av ett konsortium med bl.a. sjökapten Clas Th. Abrahamsen, kontorschef Harald Grönkvist båda Oxelösund samt hamnkapten Nils C. Malmberg från Nyköping, varav Malmberg utsågs till huvudredare och hemorten Nyköping. Befälhavare ombord blev sjökapten Hjalmar Natanael Öfverberg, Brunnby vilken dock kom att efterträdas i november av Axel Edvard Björk från Stockholm.

I vissa officiella papper bl.a. Kommerskollegiums redogörelse för krigsförluster finns inte de sista ändringarna med utan Göteborg står som hemmahamn och redare Ångfartygs Ab Frigga men det är enligt min mening felaktigt.

FÖRLISNINGEN
FRIGGA lämnade finska Raumo vid 9-tiden på morgonen den 23 december 1916 med Stockholm som destination. Man lämnade lotsen 10,30 för att endast 10 minuter senare känna en kraftig explosion förut om babord och fick hela förskeppet söndersprängt. Man var du ungefär 8’ VNV om Valkyakari fyr. Efter att befälhavaren gått samma led 4 gånger sista tiden och aldrig stött på någon mina så fanns ingen minutsikt framme i fören. Varken rorsman eller befälhavaren, som precis lämnat bryggan för att hämta sjökort, upptäckte något föröver i ytan så bedömningen var att man måste gått på en förankrad mina.

Efter explosionen började FRIGGA sjunka med fören först och alle man togs sig upp på däck, förutom eldaren Rudolf Edvin Sandström, som sov i skansen och troligen omkom omedelbart. Maskinisten som lämnade maskinrummet hann inte ens stoppa maskin innan han rusade upp. Alla i besättningen togs sig nu mot samma livbåt vilken kom att kantra genom oaktsamhet och hela manskapet föll i sjön. Efter cirka 45 minuter kom så en lotsbåt och plockade upp besättningen och förde de in till Raumo.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.