fbpx

FORTUNA (Lastångare)

ss FORTUNA i sina glansdagar
Fakta
TypLastångare, 2 mastad
MaterialTrä på järnspant, s.k. Compositbygge
Tonnage242 brt, 475 dwt
Mått41,2 x 6,7 x 3,3 m
Maskin
Fart
Byggd1883 vid Södra Garns varv
BeställareAxel Broström/Ångbåtsaktiebolaget Ferm
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans Försäkrad för 40,000 kronor
HemmaKristinehamn, Sverige
Ägare Ångbåtsaktiebolaget Ferm
BefälhavareJ. T. Magnusson
Besättning12 man + 2 pers och en skeppshund (Alla räddades)
På resaIdefjord, Norge – Königsberg
Förlist1890-12-07
Plats9 distans Söder om Trelleborg, utanför Falsterbo
OrsakKollision med ss Hjalmar, Rönne (DK), sjönk på 10 min
LastFull Stenlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Axel Broström, som i början av 1880-talet var i full gång att skapa Ångbåtsaktiebolaget Ferm, beställde på Södra Garns varv en ångare som sedan införlivades i bolaget. Detta skedde på bolagsstämman i Göteborg 1883-10-25 och jag citerar några punkter:

1* Närvarande delegare beslöto att erbjuda Ångbåtsaktiebolgat ”Ferm” att ångaren ”Fortuna skulle ingå i ”Ferms” bolag för ett pris af sextiotusen (60 000) kronor.

2* Dock att ”Ferms” bolag skulle betala det öfverskott, som ”Fortuna” stege utöver sextiotusen (60 000) kronor på följande sätt, att Fortuna bör vara i sjövärdigt skick för assurans; dock må ej Ferms bolag sättas till större fodringar än Axel Broström föreslår nödigt är för Fortunas vidare komplettering.

Ja så gick det till och vid Ferms extra bolagsstämma 1883-11-21 godtogs anbudet och så ingick hon i Ferms flotta tillsammans med ”Frigg” och ”Ferm”. Fortuna kom mest att gå med trälaster på Nordsjön och utmed Norrlandskusten. Hon fördes av kapten Magnusson, född i Bremnäs, Lycke socken i februari 1857, under sin 7½ år långa epok.

FÖRLISNINGEN
Början av december 1890 var Fortuna på resa från norska Idefjord till Königsberg med sten i lasten. Den 7 dec. var man i farvattnen utanför Falsterbo när hon kolliderade med den danska ångaren Hjalmar som höll på att klyva henne. Hur själva olyckan gick till refereras bäst genom tidningsartiklarna härnere.

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.