DYGDEN

Ett vrak som är på tapeten idag är den gamla svenska linjeskeppet Dygden som man hittat utanför Karlskrona. Hon låg för ankar när krutdunken exploderade och fartget gick till botten.
(Reds anm: skrivet 2011)

Modell av Dygdens systerfartyg Prins Gustav Adolf
Fakta
TypLinjeskepp
MaterialTrä
Tonnage
Mått50,90 x 14,02 x 6,01 meter (enl. 1787 års rullor på sjöförsvarsdepartementet)
Maskin
Fart
Byggd1784 Örlogsvarvet i Karlskrona av Fredrik Henrik af Chapman
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättning567 mans besättning fördes normalt
På resaUnder ankar
Förlist1793-06-29
PlatsUtanför Karlskrona
OrsakExploderade efter elden ombord nått krutdurken
LastBestyckning: 62 kanoner (26 st. 24 pound – 28 st. 18 pound – 8 st. 6 pound)
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
DYGDEN byggdes 1784 av den legendariska Fredrik Henrik af Chapman som ett av 10 syskonfartyg. De övriga var Prins Gustav Adolf, Färderneslandet Ömheten, Rättvisan, Äran, Försiktigheten, Dristigheten, Manligheten samt Tapperheten. DYGDEN kom att delta i sjöslaget mot Ryssland åren 1788 till 1790. 

FÖRLISNINGEN
Den 29 juni 1793 låg DYGDEN för ankar på Karlskrona redd då man fick eld ombord. Tur var väl att en stor del av den normalt 567 starka besättningen var iland. Elden spred sig och när den nådde krutdunken ombord exploderade DYGDEN

Skrivet av Göran Nilsson
Foto: Svensk Historia

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.