fbpx

CONEHATTA

Ett av det maffigaste vrakdyken i Norrland är nog Conehatta. Visserligen är bara halva fartyget kvar på havsbotten, men det räcker gott. Lastångaren från USA med sina 119 meter måste varit en imponerade syn när hon majestätiskt gled fram.
I dag står ett förskepp, lika högt som ett 6 våningshus kvar på botten.

Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage5.000 ton
Mått118,9 x 16,52 x 8,48 meter
Maskin
Fart
Byggd1920 American International Corp.
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaNew York
Ägare
Befälhavare
Besättning36 man
På resaLeningrad – Hörnefors
Förlist1929-11-07
PlatsSödra Brotthällan utanför Normaling
OrsakGrundsötning. Stod kvar på grundet men den 10:e bröst hon itu och sjönk
Last3 000 ton massa
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Lastångaren Conehatta var ett rejält fartyg på runt 5.000 ton, nästan 119 m långt. Hon var byggd 1920 (American International Corp.) och hade New York som hemmahamn. Hösten 1929 var hon i Östersjön och i det hårda vädret i början av november på resa från Leningrad till Hörnefors med 3.000 ton massa i lastrummet. Avsikten var att kompletera lasten och till sin hjälp hade man en långlots från Köpenhamn.

Det var ångarens första resa till Sverige och vår grunduppfyllda skärgård och kommen till Södra Brotthällan strax utanför Örnsköldsvik tog resan slut. Den 7 november gick hon hårt på grund och det stora skrovet riste till medans vatten rusade in i fartyget. Besättningen rusade till livbåtarna lite i panik innan man upptäckte att hon faktiskt stod kvar på grundet. Bärgningsångare tillkallades och livbåtarna sattes i sjön då man såg att pumparna inte klarade av att hålla Conehatta läns.

Fick lita på den enda livbåten
Eftersom den ena livbåten vattenfylldes och knäcktes redan vid sjösättningen fick den 36 man stora besättningen förlita sig på den andra livbåten. Räddningen var nära och man fyllde livbåten med folk som sedan kunde driva ner till bärgningsångaren som väntade i lä. Därefter bogserades livbåten upp i lovart och fick driva ner mot Conehatta igen för att resten av besättningen skulle ta plats. Endast en del inventarier kunde räddas bl.a. två kronometrar innan man fick lämna fartyget då den höga sjön gjorde det omöjligt till någon bärgning. Väl i land gjordes misstaget att lämna inventarierna på kajen i Nordmaling medan man försökte boka rum åt besättningen, när man kom tillbaks var kronometrarna stulna.

Det hårda vädret fortsatte och den 10:e, bara ett par dagar efter grundstötningen, bröts Conehatta itu strax för om skorsten. Den främre delan med förskeppet sjönk ner i djupet medan den aktre delen pressades längre upp på grundet. Olja som under hela tidan läckt ut täckte nu en stor del av kusten i området och även delar av lasten samt annat vrakgods flöt iland lite varstans. Efter ytterligare några dagar hade havet tagit sitt och slukat hela fartyget.

Conehatte idag
Naturligtvis gjordes bärgningsförsök på ångaren och akterskeppet lyckades man också bärga men förskeppet blev kvar på 34 meters djup som ett monument över svunnen tid. Med tanke på Conhattas storlek räcker ett förskepp gott till för att dyka på och hon besöks regelbundet av dykare. På botten möts man av ett fördäck, högt som ett 6 våningshus (18 meter från kölen) och nästan 17 m brett, som står upprätt och inbjuder till oförglömliga dyk.

CONEHATTA ligger vid den röda fyrkanten

Skrivet av Göran Nilsson
UV Foton Johan Sjöblom

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.