COMMERCE

En svensk lastångare som gäckat mången “vrakletare” är Commerce som sänktes av en tysk ubåt 1916. Det finns en uppgifter om att hon hittats men jag tvivlar och tror hon torde finnas i området utanför Gretas klackar mellan Hudiksvall och Söderhamn.

Fakta
Typ Lastångare
MaterialStål
Tonnage638,19 brt    440,23 nrt     850 dwt      Under däck 477,20
Mått53.90 x 8.97 x 4.10 meter              Djup i rum: 3.54m
Maskin 400 IHK
Fart
Byggd1898 Lindholmens Mekaniska Verkstad, Göteborg
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr3295
SignalJKBG
KlassadFranska Veritas
Assurans
HemmaGöteborg
ÄgareÅngfartygs AB Commerce (Werner Lundqvist)
Befälhavare Birger Lörqvist
Besättning14 man, ingen omkom
På resaSundsvall – Leith, England
Förlist1916-08-03     kl. 21.55
Plats10 distansminuter OSO Horns udde, Hudiksvall
OrsakSänkt av tysk ubåt
Last260 standards trä     (Full last)
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN

COMMERCE låg i Sundsvall och lastade 260 standards plank och battens och avgick i fullt sjövärdigt skick klockan 16 på torsdagen den 3 augusti 1916. Man passerade Hundgrunds prick om styrbord, distans 7’ kl.19,05 och kursen sattes då S½V magn. för att komma i sikte av Västra Bankens fyrskepp. Resan gick bra tills man kom i höjd med Hudiksvall. 7 distansminuter utanför Bålsön blev COMMERCE med kapten Birger Lörqvist, klockan 21; 30 på torsdagen den 3 augusti 1916 afton prejad av en tysk ubåt som sköt 1 prejningsskott. 

Ombord på COMMERCE stoppade man genast maskin och överlämnade papperna till den tyska befälhavaren, som förklarade att ångaren omedelbart skulle sänkas. Kapten Lörqvist protesterade och frågade med vilken rätt ubåten tänkte sänkte COMMERCE , och begärde att få se ubåtens order. Befälhavaren på ubåten visade då en bok som innehöll en förteckning på last som räknades som fria, dels relativa och dels absolut kontraband. Plank och battens som ju var COMMERCES last var enligt boken att räkna som relativa kontraband, men befälhavaren på ubåten menade att fartyg med sådan last skulle sänkas. Kapten Lörqvist påpekade då att han gjort flera resor med liknande last och många gånger blivit stoppad av både ubåtar och torpedbåtar men fått passera. På detta svarade tysken “att dessa båtars befälhavare ej förstått sin sak“.

Då erbjöd sig Lörqvist att gå till tysk hamn med eller utan prisbesättning för att få saken prövad, men detta avslogs av befälhavaren. Däremot höll ubåtens andre man med kapten Lörqvist men han tystades bryskt ned av befälhavaren. Då Lörqvist insåg att alla övertalningsförsök var lönlösa bad han att få ett kvitto på att COMMERCE sänkts och begärde även att få tillbaka sina papper av tyskarna. Men han blev åter nekad. Då fanns inget att göra än att återvända till COMMERCE . Besättningen beordrades gå i livbåtarna, varpå manskapet (en officer och två matroser) från ubåten sattes ombord. Dom placerade ut bomber och sprängämnen i förpiken samt i maskinrummet. Innan besättningen gick i båtarna beordrades de att öppna bottenventilerna och kapa alla däcklastsurrningar och kasta alla stöttor överbord.

När tyskarna lämnade COMMERCE tog de vad de ville ha av vad som fanns ombord. Dessutom tog den tyska officeren den svenska flaggan med sig ombord på ubåten. Klockan var vid det här laget 21; 55. Efter ett par minuter sprängdes COMMERCE och sjönk. Den plats där ångaren sänktes är belägen ungefär 4 distansminuter utanför den svenska 3-milsgränsen. När besättningen på 14 man suttit i livbåtarna en stund, uppenbarade sig Brantevikskonerten BETTY som tog ombord besättningen från COMMERCE. Bettys kapten Olsson beslutade att gå in till Olmen vid inloppet till Hudiksvall med de skeppsbrutna. Efter att ha vilat ut på Olmen blev man transporterad av lokalbefolkningen till Hudiksvall dit man anlände på fredagskvällen. 

Till lotskontoret i Hudiksvall kom rapporter att vraket efter COMMERCE inte sjunkit helt, utan drev omkring cirka 10 distansminuter ostsydost om Horns udde och utgjorde en fara för sjöfarten. En undersökning konstaterade också detta, COMMERCE flöt i farleden med stäven ovanför vattnet. Lördagen den 5 augusti gick bärgningsångaren HERAKLAES ut från Söderhamn till Horns udde, där vraket efter COMMERCE varit synligt. Då fara för sjöfarten förelåg måste man antingen bärga eller spränga henne. Man kunde dock inte hitta henne och då mörkret tilltog gav man upp. Man antog att COMMERCE sjunkit eller sprängts. Det visade sig vara ett riktigt antagande, då den svenska kanonbåten KLAS UGGLA sprängt henne under lördagsförmiddagen. 

Sänkningen av COMMERCE orsakade en febril aktivitet på utrikesdepartementet som på lördagen telegraferade till Sveriges minister i Berlin, och beordrade honom att omedelbart gå i författning om anskaffande av upplysningar hos tyska regeringen angående orsaken till ångarens sänkning. Det bör i detta sammanhang erinras att genom en överenskommelse mellan svenska och tyska regeringarna av år 1914 blev den svenska exporten av sådana trävaror som plank, brädor och battens förklarad fri, mot det att den svenska regeringen tillät hästexport till Tyskland. Sänkningen av COMMERCE innebar sålunda ett öppet och påtagligt avtalsbrott från tyskarnas sida. Det visades sig senare att tyskarna erkände sitt misstag och betalade ut full ersättning (525.000 kr samt 5.000 kr för besättningens effekter) för COMMERCE precis som man gjorde med Briggen VERA som jag skrivit om tidigare.

Göran spekulerade att Commerce ska finnas i det blåmarkerade området

Källa:
Vrakliggare 1880-1980 sid 52
Sveriges Skeppslista 1910, sid 48, 49
Sveriges Skeppslista 1913, sid 48, 49
Sveriges Handelsflotta 1913, sid 235, 236, 238
Sveriges Handelsflotta och Krigsförluster Åren 1914-1920, sid 33, 178, 179, 241, 242, 243
Norrlandsleden II sid 78 not*90
Arbetarbladet 3/8-4/8-5/8-7/8-8/8-9/8
Gefle Dagblad 4/8-5/8-7/8-9/8-10/8
Gefleposten 5/8-8/8-9/8-10/8-14/8
Hudiksvalls Tidning

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.