fbpx

CARL GUSTAF

Att loda djup och logga fart var något som hörde vardagen till, på segelskutornas tid. Just att logga farten kunde vara vanskligt om man hade stark ström i färdriktningen. Vattenmassor som rörde sig med ett par knops fart gjorde att farten var högre än man trott. Just detta öde råkade barken Carl Gustaf ut för, till glädje idag för oss dykare.

Carl Gustaf ligger vid krysset

HISTORIK

Barken CARL GUSTAF byggdes 1868 på Carl-Gustaf Wolffs varv på Brändö i finska Vasa för egen räkning. Nu bar det sig inte bättre än att Wolff avled på en Stockholmsresa när barken ännu var kvar på stapelbädden. Följaktligen blev det handelshuset Carl-Gustaf Wolff som blev ägare till fartyget vid sjösättningen. Hon värderades till 112 700 finska mark vid bouppteckningen och hon kom att mätas den 27 oktober 1868 (161,1 fot lång och 36,5 fot bred).

I november 1868 inmönstrade befälhavaren Jakob Silfvast besättning och han fortsatte ända till sin död 2/6 1877 då man var på väg till Sundsvall kommande från Queenstown. Från hösten 1877 till juli 1879 var Carl Edvard Söderberg befälhavare. Carl Evert Forsell förde befälet från juli 1879 till juli 1882. Då befann man sig i norska Lyn och CARL GUSTAF blev såld till kapten H.J. Basberg i Kristiania för 1550 pund.

FÖRLISNINGEN

CARL GUSTAF fördes nu av kapt. Edv. Edvardssen och var i början av oktober 1896 var hon på resa norrut utmed Gästrikekusten i barlast för att gå in till Hudiksvall. Vädret var dåligt med frisk O.S.O bris, disig luft och stark ström. Tjockan tilltog och den starka strömmen i färdrikningen gjorde att man missbedömde farten genom vattnet så när man kom in mot Agön var man för långt norrut och gick på måndagskvällen den 5 oktober 1896 med kraft rak in bland grunden vid “Lilla Tihällan” syd om Agön.

Bärgningsångaren POSEIDON gick ut till haveristen under tisdagen men bedömde fartyget hopplöst förlorat, och gick under kvällen in till Hudiksvall med besättningen samt en del inventarier och segel. Strax efter ökade vinden till en fruktansvärd storm med pålandsvind vilket fick skrovet att hugga hårt på grundet.

Under onsdagen tillkom dessutom orkanliknande hagelbyar och från Agö fiskehamn kunde man se fartyget totala nedbrytning som skedde på bara någon timme. Allt ovanför vattenytan var nu sönderslaget och på stränderna runt omkring låg nu mängder med vrakgods framför allt virke från skrovet.

Kvar på ön

Allt man lyckats rädda från CARL GUSTAF var besättningens saker, några segel, lite tågvirke, en del proviant samt fartygets ena livbåt. I sjöförklaringen som hölls den 13 okt. inför magistraten i Hudiksvall förklarade kapt Edvardssen att det var just tjockan och att man gjorde mer fart än tänkt som fick fartyget in bland grunden.

CARL GUSTAF var dessutom oassurerat och är idag ett vrak som besöks då och då. Dimension på virket är imponerande med masten som är cirka metern i diameter. Namnbrädan återfinns på en fiskestuga i Agö fiskehamn och kapellet (speciellt taket) på ön ska visst vara byggt med hjälp av virke från barken.

Besättning
Befälhavare Edvardssen Edv. Kristiania ??
1:e Styrman Torgersen Theodor Drammen 1855
2:e Styrman Bendixsen Bernhard Kristiansand 1858
Matros Johansson Anto. S Kristiania 1877
Matros Nilsen Carsten Kristiania 1873
Matros Olsen Gustav Kristiania 1856
Matros Olsen Johan. B Kristiania 1872
Lättmatros Johansen Hans K. Kristiania 1880
Lättmatros Johansen Karl G. Kristiania 1878
Jungman Gustafsen Axel Kristiania 1877
Jungman Mathisen Karl Kristiania 1876
Jungman Waaler Nils B. Kristiania 1876
Stewart Berntsen Carl A. Drammen 1866

FAKTA:
Fartygstyp Bark
Byggd 1868 på Carl-Gustaf Wolffs varv på Brändö i Vasa
Beställare Carl-Gustaf Wolff
Material Trä
Tonnage 376 läster 655,52 reg ton
Mått 49.7 x 10.5 x 5.4 meter 161.1 x 36.5 fot vid mätning
Hemma Kristiania
Assurans Oassurerad
Befälh Edv. Edvardssen (Norge)
Besätt 13 man, ingen omkom
Förlist 1896-10-05
På resa Gästrikekusten ? – Hudiksvall
Plats Agö Små-tillhällan
Orsak Grundstötning
Last Barlast
Skrivet av Göran Nilsson
Källor-Historik: Vasa tullkammares, Vasa sjömanshus och Vasa Magistrats arkiv via Alf Grop

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.