S/S Bard dagarna efter skildrad av HT:s tecknare

Grund, skär och grynnor har alltid varit ett gissel för sjöfarten trots att de är utsatta i sjökorten. Finns dom inte med i korten är det än värre. S/S Bard stötte på ett för lokalbefolkningen välkänt men inte utsatt skär. Långt upp med fören och torrskodd gick man iland.

Historik

S/S Bard byggdes 1880 av Robert Thompson Jr på Soutwick Yard i Sunderland som Nr:107. Hennes dimensioner uppgick till 72,02×9,80×5,16 meter och tonnaget var 1342 brt, 855 nrt, 2000 dwt. Maskinen som sattes i var en 2-cyl. compoundare på 480 Ihk som G.Clark i Sunderland tillverkade. Hon fick signalen JFMQ och hennes regnr var 2458.

Det var rederifirma W.H. Cockeerline & Co. i Hull som beställde fartyget och hon döptes till S/S Spark. Liksom många andra ångare har ägarbyterna varit många. Redan 1895-02-27 sålde Walter Herbert Cockeerline henne till konsul Gustaf Leonard Ahlström i Stockholm för £7.000. I samband med köpet fick hon namnet S/S Baltic.

Den 13:e mars 1896 blev hon överförd till rederi Ab International Stckholm som ägdes av Ahlström. 1899-08-04 var det Nya Rederi Ab International Stockholm, fortfarande G.L Ahlström som ägare. 1907-04-15 såldes hon dock vidare, nu till Rederi Hafvet (G Lavén) Stockholm. Två år senare 1909-12-11 såldes hon på exekutiv auktion till Rederi Ab Svecia (G Lavèn) och fick då sitt slutliga namn S/S Bard.

Stark tjocka

Bard var denna ödesstigra decemberdag på resa från Stockholm för att i Iggesund ta ombord last bestående av 400 ton järn som skulle till engelska Hull. Av sjöförklaringen som kapten Nils Svensson gav inför Hudiksvalls rådhusrätt framkommer hur förloppet gick till.

När Bard närmar sig hälsingekusten på osdagskvällen den 12 dec. 1911 kom en stark tjocka. Den lättade visserligen något och 2:15 på torsdagsmorgonen såg man Agö fyr på ett avstånd av cirka 3 dist. Farten som tidigare under den starka tjockan varit reducerad ökades nu till ½ fart i maskin, och kursen sattes VNV, med beräknad ankomst 1 dist från lotsstationen på Agö.

Full back i maskin

Under resan in mot Agö signalerades med bloss efter lots. Klockan 02:45 hade man Agö fyr i SV till S och man kunde i disen skymta land föröver. Till maskin signalerades stopp och full back, men fartyget gjorde ändå bra fart framåt.

Lostarna som vid det här laget tagit sig ner till båtarna och var i full färd att göra loss kunde bara se på när Bard rände med god fart rätt upp på “Skvalpen” och fören klättrade en bra bit upp. Ja, man kunde faktiskt gå torrskodd från fören ner på detta skär.

Fanns inte med på sjökortet

Just detta lilla skär Skvalpen fanns inte med på sjökortet vid denna tidpunkt. Detta hade under lång tid varit förmål för disskusion då ett flertal förlisningar skett just där. Dessutom ligger det i färdriktningen för fartygen som går in mot Agö för att ta ombord lots. Kronolots Albert Idén som var först ombord efter grundstötningen, intygade inför rätten att strömmarna ofta fört fartyg farligt nära grundet

Vid grundstötningen blev Bard läck i förrummet men pumparna kunde hålla läns till 7-tiden på morgonen, då vinden tilltog och fartyget högg hårt. Ytterligare läckor uppstod och skrovet började vattenfyllas, samtidigt som hon tog styrbord slagsida, som ökade och fick styrbord akterdäck att ligga under vattnet.

Bärgningsångaren Helios gav upp

Neptunbolagets Bärgare Helios gick genast ut för att assistera, då första indikationen var att endast förrummet var läck. Väl framme vid haveristen visade det sig att fartyget var helt vattenfyllt och läget väldigt utsatt. Det rådde hårda nordostliga dyningar och hela havet tryckte på och skrovet blev väldigt utsatt.

Redan tidigt förstod man att inte mycket fanns att göra. Under fredagen gav så Helios upp och tog ombord hela besättningen och begav sig in till Hudiksvall dit man ankom under kvällen. Bard blev stående på grundet med fören högt upp i luften som ett monument.

Bard i dag

Ja som ni förstår kan inte ha ett sådant monument stående och vraket ropades in på en haveriaktion. Köpare var Salomon Olschanski i Oskarshamn som tänkte gå loss med skärbrännare. Nu blev det inte riktigt så, ty den sista januari härjade en storm av sällan skådat slag. Brottsjörna slog in över vraket och vågor på 10-12 meter i brotten svepte in över ön. Fyrmästare Lindfors hade inte varit med om värre på 15 år.

Så istället för skärbrännare blev det att anlita en dykfirma för att samla ihop resterna av Bard. Bland annat kom ett 200 kilo tungt gångspel flygande över skäret. Nu är ju det många andra fartyg som förlist på samma plats bl.a. S/S Daland, så vrakrester lär det finnas gott om runt Skvalpen.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.