fbpx

BALTIC

Fakta
TypMotorskonert, 3-mastad
MaterialEk och furu på kravel
Tonnage157,19 brt 117,49 nrt 245 dwt
Mått29,49 x 7,40 x 3,40 meter Djup i rum: 2,98 m
MaskinJune-Munktells 2-cyl. råoljemotor på 100 hkr
Fart
Byggd1915 av Gustafsson vid Landskrona Nya Varvs A.B.
Beställarep.r. skepparen Jöns Wickman, Skillinge
Sjösatt
Levererad
Regnr5675
SignalJVDT / SHXU
KlassadBuraeu Veritas
AssuransSmålandskustens Sjöförsäkringsförening
HemmaPåskallavik
ÄgareGustaf Georg Esais Olsson, Påskallavik
BefälhavareK.G.A. Svensson, Timmernabben
BesättningTogs upp av danska ss Tessa-Dan
På resaGdansk – Norrköping
Förlist1950-07-29
Platsca.16’ ONO ½ O från Rixhöftens Fyr
OrsakLäckage, övergavs sjunkande
Last230 ton kalisalt i rummet / Ingen last på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Baltic byggdes 1915 vid Landskrona Nya Varvs AB för ett partrederi i Skillinge med skepparen Jöns Wickman som huvudredare med sin andel (2/70). Partrederiet bestod av 42 delägare varav hela 32 stycken endast ägde (1/70) del så spridningen på ägandet var stort. Som befälhavare utsågs skeppare Malte Hemfrid Thuresson (17/70) och var således störta ägaren i skutan.

Huvudredare Wickman avled 1925 och som ny utsågs skepparen Henrik Månsson (3/70) hemmahörande i Kvarnby. Året efter, i juni 1926 fick Baltic även ny befälhavare då Frans Henrik Olsson, Brantevik tog över befälet och kom att föra henne till februari 1928 då Skillingesonen skepparen Henrik Henriksson (1/70) löste av honom.

Som så många andra seglare vid den här tiden var även Baltic utsatt för haverier och i slutet av september 1931 var den första allvarliga incidenten. På resa från Norrlandshamn (Härnösandsdistriktet) till Köpenhamn grundstötte man vid Tokenäs udde på norra Öland den 29 september med trälast.

Hon drogs flott dagen efter och blev införd till Kalmar där man lossade lasten och besiktigade skadorna den 12 oktober. Man fann att det skulle bli dyrt att låta reparera henne då kostnaden beräknades till 20.566:-och hela fartyget värderades till endast 24.000:-.

Detta fick Assuransen bjöd ut henne på auktion och hon såldes den 9 januari 1932. Det var skeppsredare Gustaf Olsson i Påskallevik som lyckades ropa in henne för 3.000:-och hon bogserades till Saltvik för reparation och samtidigt satte man in en 2-cyl June-Munktell motor om 100 HK. Redan till sommaren (juli) var hon åter segelklar.

Den 30 augusti 1938 var det dags igen för en grundstötning, denna gång på resa mellan Härnösand –Randers. Det var nordnordväst om Ytternäsans fyr som resan tog slut denna gång. Den 20 september 1942var detett snäpp värre. Kollision på land!!!! invid kaj i Ahrs lastageplatspå Gotland. Inte många fartyg som kolliderat på land. Hon togs till Kalmar för reparation.

BEFÄLHAVARE
Thuresson Malte HemfridSkillinge
Olsson Frans HenrikBrantevik1927-05-04
Henriksson H. T.Skillinge1928-02-10
Svensson J. A. A.Timmernabben1932-07-13
Wennberg H. V. E.Ryssby1943-04-15
Svensson J. A. A.Timmernabben1944-04-05 åter
Svensson K. G. A.Timmernabben1945-08-20

FÖRLISNINGEN


Källa
Reglistan 5675
Brunos Vrakarkiv sid. 139
Svenska Seglare och Motorseglare sid. 83, 84, 674 Foto
Svensk Skeppslista 1949 sid. 194, 195
Skillinge –Skutor Och Sjöfart sid. 81, 82, 83 Foto

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.