AUGUSTUS (finskan)

Farvattnen utanför Söderhamn har skördat många offer inom sjöfarten. Grynnor, stenar, kobbar och skär kan släcka många fartygs liv om man kommer för nära kusten. Augustus seglade på säkert avstånd från land, men valde att gå närmare med ödesdigert resultat.

Fakta
TypGaleas
MaterialEk / Furu
Tonnage90 ton     32,5 Nyläster
MåttDjupgående 9 fot
Maskin
Fart
Byggd1865 Sjötorp
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaBrevik, Västergötland
Ägare
BefälhavareL.G. Gustafsson
Besättning 3 man, alla räddades
På resaOaxen – Sundsvall
Förlist1888-11-14
PlatsNorra Finskan, ost om Lilljungfrun utanför Söderhamn
OrsakStrandning i västlig vind
LastKalk
POSN 61º 15´0 X E 17º 19´7
DjupRinga
Sjk533
Exnamn

HISTORIK
AUGUSTUS byggdes 1865 i Sjötorp och kom tidigt att segla på Vättern då Hjo, (Foglås) var dess hemmahamn. I t.ex. skeppslista 1871 nämns J.O. Lundgren som huvudredare och J. Andersson befälhavare. Tonnaget var då 30 nyläster. Några år senare (SL-1877) finner man henne i Jönköping och nu har J. Andersson tagit över skutan och hon mäts nu till 32,5 nyläster. Vid hennes förlisning 1888 är det Brevik i Västergötland som är hennes hemmahamn.

FÖRLISNINGEN
AUGUSTUS var i början av november 1888 på resa från Oaxen till Sundsvall med kalk i lasten. Utanför Söderhamn uppstod problem när gaffeltoppseglets skot gick åt pipan. Nytt skot måste skäras in och för att göra det arbetet lite bekvämare höll man skutan in mot land för att få minde sjö att arbeta i. Men som så mången förr gick man för nära land och grundstötningen var ett faktum. Skrovet gick läck och pumparna bemannades men de räckte inte till för att hålla henne läns utan besättningen som uppgick till 3 man tog båten och rodde iland på en obebodd holme där man tillbringade natten. Man insåg att möjligheten att räddas var bäst om man åter gav sig ut på vattnet med båten och efter en stund blev man upplockade av bogserångaren FAXE och satta iland vid Stugsund.

Källa
Sundsvalls Tidningtorsd. 22 nov.1888/scannde artiklar
Sveriges Skeppslista 1871 sid. 23
Sveriges Skeppslista 1877 sid. 40, 41
BÅ ost del 2 sid.157

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.