ARABERT

Fakta
TypLastångare
MaterialStål
Tonnage1 999,19 brt, 1 384,31nrt, 2 855 dwt (SL-1949)
Mått87,29 x 13,15 x 5,45 meter (Djup i rum: 5,38 m)
Maskin1 300 Hk
Fart
Byggd1942 Öresundsvarvet AB, Landskrona
BeställareRederi AB Solstad, Stockholm
Sjösatt
Levererad
Regnr8548
SignalSFOT
KlassadEngelska Lloyd
Assurans
HemmaStockholm
ÄgareRederi AB Solstad, Arakoncernen (B. Svalander)
BefälhavareR. N. Torlamd
Besättning24 man, ingen omkom
På resaKöping – Luleå
Förlist1951-09-14
PlatsCa 11 nm SO om Bjurö klubb (bäring 102º)
OrsakKollision, med Reg III (Hamburg) Sjönk inom 17 min. Skada BB sida 2:ans lucka
Last2 675 ton Järnmalm i rummet / Ingen last på däck
POSN 64º 26´ X E 21º 59´
Djup90 meter
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
Kom olastad till Köping den 11/9 för att lasta 2675 ton järnmalm. Kostnad för att lasta malmen uppgick till 401 kr och 25 öre. Avsändare till lasten var Bergslagens Spedition. Den 12/9 avgick fartyget. Befälhavare angavs till N Torlamb. Kostnad för hamnavgift blev totalt 249 kroch 12 öre

Arabert som förde 24 mans besättning var hunnen till vattnen utanförBjuröklubb när man kolliderade med tyska REG III. Arabert blev träffad vid tvåans lucka och började omgående ta in vatten. Med malm i lasten och alla vattenmassor blev det för mycket för skrovet och hon gick till botten efter cirka 17 minuter. Platsen var ungefär 10 sjömil sydost om Bjuröklub

Källa:
Reglistan 8548
Brunos Vrakliggare sid. 141
Svensk Skeppslista 1949 sid. 48-49
Sjöfolk i krig och fred band II sid. 63
Hudiksvalls Kuriren 1951-09-15

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.