Fakta
TypLastångare
MaterialJärn
Tonnage1 444,57 brt 980,72 nrt
Under däck: 1 143,51
Mått74,68 x 11,06 x 5,49 meter 
Djup i rum: 5,32 m
Maskin600 IHK
Fart
Byggd1883 av John Readhead & Sons, South Shields
BeställareStatathos Bros, Ithaca Grekland
Sjösatt
Levererad
Regnr4704
SignalJQKR
KlassadEngelska Lloyds
Assurans
HemmaHelsingborg
ÄgareÅngfartygs AB Libra, (C. A. Banck)
BefälhavareJohn Alfred Andersson, Tölö (Hallands län)
Besättning18 man. Ingen omkom
På resaTörefors – Hull
Förlist1914-11-16 kl 03:40
PlatsONO ½ O från Middlesbrough, Nordsjön
OrsakMinsprängd
Last628 std. sågade trävaror (både i rum och på däck)
POS
Djup
Sjk
ExnamnANTONIOS STATATHIO
REDARE
1883 – 1901Statathos BrosIthaca GreklandANTONIOS STATATHIO
1901 – 1907M & A Dall ’Orsa fu G. SpeziaItalienANTONIOS STATATHIO
1907 – 1914Ångfartygs LibraHelsingborgANDREA

FÖRLISNINGEN
Andrea avgick onsdagen den 3 nov. 1914 från Törefors med last (och däckslast) av plank, battens och bräder destinerad till Hull. Resan fortsatte utan anmärkning till söndagen den 7 november då ångaren ankrade i Öresund för att invänta dagen tillfölje af fyrars släckning och fyrskeppens intagning. Måndagen den 8 ingick ångaren i Helsingborgs hamn för att komplettera bunkerförrådet.

Härifrån fortsattes resan den 9 november. Redan följande dag tvangs dock fartyget av hård västlig storm att ankra i Aalbecks Bugt –ostsidan av Jylland. Underdagen den 11 november förbättrades vädret och resan fortsattes. Fartyget passerade Lindenäs, Norge, nästa dag. Iyttre Skagerack blåste det ostlig kuling som varade i åtta timmar.

Från Lindenäs sattes kursen WSW, vilken kurs hölls intill eftermiddagen den följande dagen den 13 november. Då mötte mycket vind från SW-NW, vilket nödvändiggjorde att man ombord saktade ner maskin och endast stävade sjön. Den 14 november förbättrades vädret något men fortfarande var det mycket hög sjö. Fartygets kurs ändrades till SW t W.

Det lodades varje timme och under förmiddagen den 15 november omkring kl 1800 em konstaterades att fartyget hade passerat NW om Dogger Bank. Kursen SW t W fortsatte styras och maskin gick med halv fart framåt intill kl 11 em då fartyget hivades till. Vädret för ögonblicket S.E.vind med regnbyar och snö. Kl 0200 den 16 november skiftade vinden till N.E. och vädret förbättrades.

På himmeln kunde fyrreflexer synas från fyren i Middlesbrough. Bäringen var WSW ½ W. Genom denna bäring och lodning kunde konstateras att ångaren var i rätt läge. Omkring kl 0600 fm sattes kurs SW och en kort stund senare SW t S. Maskinen hölls gående sakta fart framåt i avsikt att inte angöra land före dagningen.

Kl 0340 fm förnams emellertid en häftig explosionunder fartygets botten. En väldig eldpelare sköt upp ur däckslasten något åt styrbord, kastande tjocka rökmassor och en mängd svarta sprängstycken högt upp i luften. ”Andrea” hade kolliderat med en mina, som träffat på styrbords sida mellan förmasten och backen.

Fartyget krängde först åt babord men kastades därefter häftigt över åt styrbord, i vilken ställning det blev liggande halvkantrat, under det att vattnet forsade in i eldrum och maskinrum. Hård sjögång rådde för tillfället. Signaler gåvos i ångvisslan åt en ångare, vars vita ljus iakttogs om styrbord, men något svar erhölls icke, och det vita ljuset sågs snart försvinna. Alle man beordrades genast till livbåtarna. Styrbords livbåt lyckades man omedelbart sätta ut, varefter hela besättningen tog plats i denna. Livbåten roddes på säkert avstånd från fartyget, som sakta sjönk, under det att masterna bräcktes. När sidolantärnorna försvunno och intet mer var att se av ”Andrea”, sattes kurs mot land.

Efter nära 12 timmars omväxlande rodd och segling blev livbåten i närheten av floden Tee ́s mynning upptagen av engelska ångaren ”DESTRO” från Hull. Under den tid, de skeppsbrutna uppehållit sig i livbåten, hade vädret varit kallt med hård NO-lig vind, hög sjö och snöglopp. På ”DESTRO” höllo de emellertid bäste möjliga omvårdnad och landsattes välbehållna i Hull kl. 1 em. följande dag. Samtliga skeppshandlingar och besättningens alla tillhörigheter gingo förlorade vid olyckan.

Alfred Andersson
Befälhavare


J.L. Johansson Andreas Persson
1 ste styrman öfvermaskinist
f. 1872 i Onsala f. 1857 i Gryt, Östergötland

Källa
Reglistan 4704
Brunos Vrakliggare sid. 44
Svenska Skeppslista 1913 sid. 38, 39
Sjöfolk och Fartyg Från Viken Vol II sid.118, 119 Foto
Svenska Handelsflottans Krigsförluster 1914-1920 sid. 163

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.