AMANDUS

En av alla dessa förlisningar som skett i Sundsvallsområdet genom åren. Man trodde att alla papper om henne var borta efter branden i Sundsvall men en anhörig hade i sina ägor en del godis som efter 100 år kom fram i ljuset

Fakta
TypGaleas
Material Furu på klink
Tonnage 25 nyläster 75 ton
MåttDjupgående: 3.0 m
Maskin
Fart
Byggd1859 Roslagen
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaÖregrund
Ägare E. Storm
BefälhavareJohan Sjögren
Besättning4 man, räddades
På resaHarg – Skönvik
Förlist1881-09-19
PlatsPå östra sidan av Lörudden i Brämösund, Sundsvall
Orsak Grundstötning, hård ONO vind, hög sjö
Last Barlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
AMANDUS byggdes 1859 i Roslagen, troligen för lokal redare. Hon förbyggdes 1870 och hörde åtminstone året efter hemma i Enånger utanför Hudiksvall med A. O. Burman som både redare och befälhavare. Ytterligare en förbyggnad 1876. Vid sin förlisning var det Öregrund och E. Storm som redade henne.

FÖRLISNINGEN
AMANDUS var i mitten av september 1881 på resa i barlast från Harg i Roslagen upp till Skönvik i Sundsvall. Man hade för avsikt att gå i Brämösund innanför Brämön, men i den hårda ONO-liga vinden och den höga sjön gick man på grund på östra sidan av Lörudden och förliste dock utan att förlora någon av manskapet. Sjöförklaring kom sedan att hållas i Sundsvalls Rådsufvurätten den 27 september, men olyckligtvis var det innan den stora stadsbranden i staden 1888 då det mesta brann upp. Besättningen kom att hämtas av skonerten Wilhelmina som ägdes av Carl Erik Sjögren, en bror till kapten Johan och styrman Anders Petter Sjögren.

Källa
Sveriges Skeppslista 1871 sid. 13
Sveriges Skeppslista 1877 sid. 24
BÅ ost del 2 sid. 103
Hudiksvalls Skeppsbyggnad & Handelsflotta de sista 100 åren sid. 146
IT Vrak.net
Norrlandsleden II sid.
FornsökRAÄ-nummer Njurunda 833

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.